Vad är Spitzenkandidat-processen?

Foto av: Viveca Dahl, https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/290960

Onsdagen den 15 maj hölls en stor debatt mellan Europarlamentets toppkandidater från sex partigrupper. Dessa sex kandiderar till ett av EU:s absolut viktigaste uppdrag  – ordförandeskapet för den nästa EU-kommissionen. Fokus i debatten var på klimatförändringar, arbetslöshet och på hur stärkt kontroll över EU:s yttre gränser kan kombineras med solidaritet.

Processen när partigrupperna i EP nominerar sin toppkandidat för ordförandeposten kallas för Spitzenkandidat. Första gången man valde ordföranden till EU-kommissionen på det här sättet var i det förra EU-valet. Tidigare var det medlemsländernas regeringar som utsåg en kandidat till posten, som sedan behövde godkännas av Europaparlamentet genom en omröstning. Anledningen till att Spitzenkandidat-processen används igen är för att den stärker Europarlamentets roll. Det blir även mer demokratiskt då vi som röstar får mer inflytande över vem som blir nominerad. Om du röstar på en svensk parlamentariker som sitter i partigruppen X, så röstar du indirekt för att deras toppkandidat ska bli EU-kommissionens ordförande. Spitzenkandidat-processen är å andra sidan kritiserad för att medlemsländernas regeringar får mindre makt över vem som utses till ordförande för EU-kommissionen

För att bli ordförande måste toppkandidaten få en majoritet av rösterna i omröstningen i Europaparlamentet. Eftersom de två största partigrupperna spås tappa väldigt många röster kommer de mindre partigrupperna att få en avgörande roll. De två stora partigrupperna är beroende av deras röster. Man kan säga att det finns en del likheter med det svenska valet 2018.

Här ser du debatten mellan toppkandidaterna med svensk undertext: https://www.svtplay.se/video/21979782/forum/forum-17-maj-09-00-1?start=auto&tab=2019 (spola fram till 3:17:43)