Vad innebär EU:s förslag kring ramverk för minimilöner för svenska löntagare?

Bild på mynthögar

EU-kommissionen har presenterat sitt förlag för ett ramverk för minimilöner inom unionen. Förslaget har väckt oro i Sverige kring hur det kan komma att påverka våra kollektivavtal, som täcker 90 % av svensk arbetsmarknad.

Tio procent av de som har lön i EU lever i fattigdom. EU-kommissionen vill stärka ekonomin, minska löneklyftorna och ge arbetare en säkrare framtid. De som arbetar ska inte behöva vara fattiga. Därför krävs ett ramverk för löner inom EU.

Förslaget är inte lika välkommet i Sverige då fackförbund och arbetstagare är kritiska mot att det kan komma att påverka våra kollektivavtal och sänka våra lägstalöner. Så vad innebär förslaget för svenska löntagare? Kortfattat kommer ingenting att förändras för oss i Sverige just nu. Sveriges regering kan inte bestämma över lönesättningen, utan arbetslivet sköter detta själva utan politikers involverande.

Sverige är tillsammans med fyra andra EU-länder de enda som sätter minimilöner via någon form av kollektivavtal. De nya reglerna kommer således påverka de övriga 22 medlemsländer som har ett minimilön-system, där man är van vid att politiker sätter lägstalöner.

Eftersom medellönen skiljer sig åt inom EU handlar det inte om att sätta samma nivå för alla länder. Sveriges medellön är till exempel mycket högre än i många andra medlemsländer. Den modell som diskuteras är att lagstifta om en lägstalön på 60 procent av median-inkomsten i respektive land. Det skulle höja lägstalönen i majoriteten av EU-länderna, främst i öst och förbättra levnadsstandarden för många människor i EU.

Men det svenska facket, arbetstagare m.m. befarar att även om förslaget inte kommer påverka oss just nu så kan det göra det i framtiden i de branscher som inte täcks av kollektivavtal. Farhågor att  när det finns en grund att utgå från så kan det luckras upp ytterligare och förändra den svenska modellen. Svenska aktörer på arbetsmarknaden hävdar också att det strider mot EU:s grundlag som slår fast att EU inte kan ge direktiv om löner.

EU:s kommissionär Nicolas Schmit säger att det inte kommer att påverka Sverige alls då det nya förslaget inte avser länder som har kollektivavtal. Kommissionen ber däremot om svensk statistik och information för att kunna få en överblick av situationen. EU-kommissionen berömmer den svenska modellen, vill skydda den och uppmanar andra medlemsländer att främja den skandinaviska kollektivavtalsmodellen.

Förslaget ska nu förhandlas mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Läs mer på kommissionens hemsida