EU-kommissionens förslag om en europeisk hälsounion sätter EU-byrå i Sverige i centrum

I september skrev vi om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen, det så kallade SOTEU-talet. I talet pratade Ursula bl.a. om hennes förslag om upprättandet av en europeisk hälsounion, som ska fungera som ett försvar mot framtida kriser och pandemier och skydda EU:s medborgare.

Den elfte november tog EU-kommissionen första steget mot ett etablerande av denna hälsounion, när de la fram flera förslag om hur EU ska kunna förstärka sin hälsosäkerhet. Ett av förslagen innebär en förstärkning av EU-byrån Europeiska Centrumet för förbyggande och kontroll av sjukdomar (EDCD) som ligger hos oss i Sverige, i Solna, och som spelar en viktig roll när det kommer till att kontrollera smittsamma sjukdomar.

Kommissionens förslag innebär främst rättsliga förändringar för arbetet av två EU-byråer, EDCD i Solna och Europeisk läkemedelsmyndigheten (EMA), i Amsterdam. Förändringarna ska bland annat leda till en starkare beredskap mot hälsokriser och framtida pandemier. Tanken är att EDCD i Solna ska hjälpa EU-länderna med förebyggandet och kontroll av sjukdomar i framtiden. En förbättrad inrapportering av data ska också genomföras med mål att länderna ska rapportera mer utförligt om sina hälsosystem, till exempel antalet lediga sjukhussängar, tillgång till intensivvårdskapacitet eller antalet medicinskt utbildad personal, etc.

Covid-19-pandemin visade att både EDCD och EMA behöver få starkare uppdrag för att kunna skydda EU:s invånare och hantera gränsöverskridande hälsohot. Det specifika målet för EDCD i Solna kommer att vara att förstärka stödjandet av kommissionen och medlemsländerna bl.a. genom:

  • Förbättringen av den epidemiologiska övervakningen
  • Att förbättra beredskapen och insatsplaneringen
  • Utfärdande av icke-bindande rekommendationer och alternativ för riskhantering
  • Kapacitet att mobilisera och sända ut specialgrupper för sjukvårdsinsatser från EU för att stödja lokala insatser i EU:s medlemsländer
  • Bildande av ett nätverk av EU-referenslaboratorier

De här strukturförändringarna ska leda till att motverka framtida gränsöverskridande hälsohot och ska göra det enklare att agera i situationer där det behövs skydd för EU:s invånare.

Läs mer om EU-kommissionens plan att förbättra det europeiska samarbetet inom hälsounionen: Länk