Vår Talk Show “From the EU to You” blev en succé!

Foto: Gabriella Gut

För att skapa ett tillgängligt format för diskussion av rykande aktuella EU-frågor bjöd Europa Direkt, Europaparlamentet, Utrikespolitiska föreningen och Lunds universitet in till en talk show. Det blev en fullsatt succé när Lunds Universitetshus Aula fylldes till bredden och höjden av förväntansfull publik, samtidigt som vi livestreamade internationellt.

Intet är för musorna främmande, ” ΜΗΔΕΝ ΑΜΟYΣΟΝ”, står det på grekiska ovanför aulans pampiga valv och just denna kväll var inspirationen precis så hög och kunskapsnivån just så nyskapande som upphovsmakarna nog avsett när denna stolta byggnad tog sin utformning. Två av Sveriges mest inflytelserika och välkända politiker gästade vår Talk Show, Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Fredrick Federley (C) för att svara på såväl vår Talk Show värds frågor, som publikens, om deras politiska visioner och framgångar. Som den opartiske vetenskapskvinnan, hade EU-experten och biträdande föreståndaren för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet, Maria Strömvik, bjudits in som gäst. För att klargöra EU-kommissionens ståndpunkter och agenda hade vi även bjudit in Annika Wäppling Korzinek, ställföreträdande chef för EU-kommissionens representation.

Foto: Gabriella Gut

Europa Direkt och Europaparlamentet såg det som en vinst för demokratisk delaktighet att kunna arrangera detta evenemang med såväl Lunds Universitet som Utrikespolitiska föreningen och på så sätt skapa en interaktiv arena för en stor målgrupp studenter och tjänstepersoner att träffa EU:s företrädare. Verksamhetsledare Lia Sandberg, satte tonen i sitt välkomsttal, då hon påpekade att ”vi lever i en tid då många livsviktiga beslut måste tas för att garantera en hållbar utveckling i världen. Vi är alla medskapare av den verkligheten och framtiden startar nu, med er alla!

Talk show-host under kvällen var Björn Kjellström från Europaparlamentet. Han ledde gästerna genom teman som miljö, klimat, Brexit, säkerhetspolitik och öppenhet/transparens.

Vår interaktiva hörna, bjöd publiken att ställa frågor via verktyget Slido, under samtalen på scen vilket var mycket uppskattat och gjorde kvällen ännu mer inspirerande för alla deltagare.

Ett stort tack till såväl medarrangörer, gäster som publik!