Vi höll ett välbesökt Brexit-seminarium i Ystads Gamla Rådhus

Måndagen den 16 december bullade Europa Direkt Sydskåne upp till Brexit – Afternoon Tea i Ystad. Dagens talare var EU-kommissionens chef i Sverige Katarina Areskoug Macarenhas och Brexit-experten Anneli Wengelin, ämnesråd från Kommerskollegium.

”Med äkta fingertoppskänsla har Europa Direkt Sydskåne valt just denna dag, efter det brittiska valet, för sitt Brexit-seminarium”, inledde Katarina Areskoug Mascarenhas sin presentation.

Talarna höll anföranden om processen kring Brexit, den förhandling som har hållits mellan Storbritannien och EU, utträdesavtalet som det ser ut just nu, vilka lagområden som påverkas och därmed rättigheter och skyldigheter för såväl svenska (EU medborgare) som brittiska medborgare, samt vad som kommer att behöva omförhandlas efter en Brexit. Efter det brittiska valet 12 december, så står det nämligen klart att det kommer att bli en Brexit. Europaparlamentet ska formellt rösta igenom utträdesavtalet efter att brittiska parlamentet har gjort det. En del Europaparlamentariker är fortfarande tveksamma till avtalet då det inte förbinder Storbritannien till samma miljökrav och arbetarskydd som EU-länderna är bundna av.

Vissa är rädda att Storbritannien kommer att börja konkurrera med EU genom att sänka sina skatter och sina standards. Katarina Areskoug Mascarenhas tror dock att Europaparlamentet kommer att rösta igenom avtalet, eftersom det har varit en lång och komplicerad förhandlingsprocess. Hon anser också att EU, med vår gemensamma ekonomiska styrka, kommer att kunna förhandla fram förmånliga handelsavtal för EU, efter en Brexit. Samt att dessa handelsavtal kan användas för att kräva höga standards på miljö och arbetarskydd även i Storbritannien.

Under det avrundande panelsamtalet med frågestund och interaktion genom verktyget Slido, ställdes frågan till den Sydskånska publiken vad de anser att Sverige ska göra efter en Brexit. 73% av publiken tyckte att ”vi ska arbeta vidare med än större fokus på miljö, klimat, demokrati och rättvisa. EU måste bibehållas för att världen ska bli mer cirkulärekonomisk”. 18% tyckte att ”Sverige ska arbeta vidare och finna nya EU länder att alliera sig med och ta mer plats med svenska ideal” och 9% tyckte att ”Sverige bör påverka EU att bli mer direktdemokratiskt”.

”Det blev en givande dag med mycket diskussioner, frågeställningar och nätverkande. För oss är det viktigt att främja ett löpande samtal mellan lokala aktörer och EU:s institutioner och skapa en plattform för våra företagare och kommunala ledning att ha direktingångar till EU:s representation”, säger Lia Sandberg, verksamhetschef för Europa Direkt Sydskåne.

Evenemanget besöktes av såväl ledningspersoner från Sydskånes kommuner, kommunstyrelserepresentanter, förvaltningschefer, kommunala projektutvecklare, strateger och andra tjänstepersoner, som av Sydskånes näringslivsrepresentanter. En av besökarna var Karina Hansson, kommundirektör, Sjöbo kommun. ”För Sjöbo kommun är EU-frågor viktiga. I samverkan med EU-kommissionen, driver vi tillsammans med Ystad, Tomelilla, Simrishamns och Skurups kommuner, Europa Direkt Sydskåne. Sjöbo är en liten kommun i Europa men vi vill ta en stor plats, medverka aktivt och synas i samarbetet”, säger Karina Hansson.

Evenemanget besöktes även av media och Ystads Allehanda skrev artikeln ”Osäkert läge för företagare när Brexit blir verklighet”, som citerar flera av de näringslivsrepresentanter som var där. Är du prenumerant kan du läsa artikeln här: http://www.ystadsallehanda.se/ystad/osakert-lage-for-foretagare-nar-brexit-blir-verklighet/

Vill du läsa mer om Brexit kan du göra det på EU-kommissionens hemsida: https://ec.europa.eu/info/brexit_sv