Långtidsbudgeten klubbad

DomstolsklubbaDet har varit en lång förhandling om nästa periods långtidsbudget, som ska gälla 2021-2027, och återhämtningspaket för pandemin. Första utkastet för långtidsbudgeten kom redan 2018 men förhandlingarna drog igång i mars 2020.

Att långtidsbudgeten tar tid att komma fram till är inte konstigt, det är en lång period den ska gälla. Vad som är unikt för denna långtidsbudget är att EU även har den rådande pandemin att ta hänsyn till, därav återhämtningspaketet Next Generation EU. Vad som också är unikt för denna långtidsbudget är att det har diskuterats om det ska kunna gå att frysa utbetalningar till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer, så kallat villkorhetsordningen, något vi skrev om här.

Villkorhetsordningen har varit en omdiskuterad mekanism och Polen och Ungern gick in med vetorätt den 16:e november. Toppmötet (alla länders stats- och regeringschefer) träffades därför för ytterligare förhandlingar och den 10:e december nådde Toppmötet en överenskommelse. För att långtidsbudgeten ska gå igenom krävs det att alla 27 medlemsländer godkänner den, därför var överenskommelsen den 10:e december efterlängtad.

Den 14:e december godkände Rådet de ändringar av långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som Toppmötet kom fram till den 10:e. Eftersom Rådet accepterade den kompromiss som Toppmötet kom fram till den 10:e december kunde alla medlemsstater stödja Rådets godkännande direkt.

Det som sedan återstod var europaparlamentets godkännande av långtidsbudgeten och återhämtningspaketet. Europaparlamentet röstade och godkände långtidsbudgeten och paketet i onsdags, den 16:e december, som därför kan börja gälla i januari nästa år som det var planerat. En del i långtidsbudgeten som ledde till förseningarna var delen om rättsstaten. Efter europaparlamentets godkännande av långtidsbudgeten ska rättsstatsvillkoret börja gälla från den första januari 2021. I samband med röstningen om budgeten röstades även klimatmålen för 2030 igenom, vi ska minska våra utsläpp med 55 % till och med 2030.

Röstningen i onsdags om budgeten gällde även återhämtningspaketet Next Generation EU, som ska gå till att återuppbygga de delar av samhället som drabbats hårt av pandemin. Medlen kan börja betalas ut nästa år och utbetalningarna kommer skötas och utvärderas transparant av parlamentet, rådet och kommissionen, som ska se till att pengarna går till upprustning av samhället efter pandemin.

Läs mer här och här 

Läs mer om mekanism rörande rättsstatsprincipen här