Dags för Europa Minskar Avfallet-veckan!


Nu är det dags för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan. Tusentals klimatsmarta aktiviteter kommer att anordnas under veckan runt om i Europa.

Minska Avfallet-veckan är ett EU-projekt med syfte att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Att betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Projektet har pågått sedan 2009. Detta året äger den rum mellan den 21 och 29 november. Årets fokus är det osynliga avfallet som uppkommer vid produktion av produkter och som vi som konsument aldrig ser.

Som en del i projektet kommer Avfall Sverige tillsammans med Naturvårdsverket göra en digital kampanj. Denna kommer att innehålla filmer, inlägg och en livesänd frågestund på Instagram.

Klicka här för att se alla aktiviteter i Europa >>

Läs mer här om projektet Avfall Sveriges hemsida >>