Nya lagar kring information rörande hållbart sparande

Staplade pengar

En ny EU-förordning kommer träda i kraft i mars år 2021 gällande hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn. Det innebär att nuvarande regler om hållbarhetsinformation i svenska lagar ersätts av regler på EU-nivå. Det leder även till ändringar i lagar rörande socialförsäkringsbanken och lagen om allmänna pensionsfonder. Regeringen lämnade därför in en lagrådsremiss till Lagrådet den 19 november gällande de utökade kraven om hållbarhetsrelaterad information. Förordningen är ett steg på vägen mot ett mer hållbart sparande och en grön ekonomi.

I praktiken innebär det att det ska bli lättare att investera hållbart och att ansvaret för informationen om hållbarhet ligger på, tillexempel, fondbolag och finansiella rådgivare. Förordningen kommer även omfatta försäkringsbolag och värdepappersbolag med färre än tre anställda. Det ska bli lättare för dig som privatperson att investera och spara hållbart och ansvaret för att detta ska ligga på företaget som hantera investeringen.

Läs hela remissen här

 

EU-förordning eller direktiv?

Ibland är det svårt att hålla reda på vad de olika begreppen från EU betyder. EU har flera olika rättsakter, som kan ses som juridiska verktyg, att använda för att nå målen i fördragen. Fördragen är överenskommelser som alla medlemsländer kommit överens om. I den här artikeln pratar vi om en EU-förordning, som är en rättsakt. En förordning är obligatorisk och bindande, som alla medlemsländer ska tillämpa i sin helhet. Ett färdigt paket med lagar som kommer se likadant ut i alla medlemsländer. Ett direktiv är istället när EU sätter upp gemensamma mål för alla medlemsländer, men medlemsländerna får själva bestämma hur målen ska uppnås. Utöver förordningar och direktiv kan EU även använda sig av verktyg som beslut, rekommendationer och yttranden.

Läs mer här