Dygnet runt-öppna digitala tjänster i Tomelilla kommun – genom EU-finansiering

Tomelilla kommun sökte och fick finansiering för projektet ”Digital kommunal service i Tomelilla” från EU. Nu har det gått tre år och kommunen kan erbjuda flera digitala tjänster som är öppna 24-7 för invånare och företag. Ett projekt som gjort kommunens tjänster både mera lättillgängliga och enkla att använda. I inlägget har vi intervjuat Monika Jingmond som driver detta och flera andra utvecklingsprojekt inom Tomelilla kommun. Hon berättar vad projektet har lett till och vilka lärdomar som finns.

Digitaliseringsprojektet delfinansierades till 50% av Tillväxtverket genom stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och avslutas i december 2022. Du kan läsa mer på projektets hemsida: Digital service | Tomelilla

Monika, vad var målet med ”Digital kommunal service i Tomelilla”?
Vårt utvecklingsprojekt har innehållit framförallt tre mål: skapa ett digitalt nav, utveckla e-tjänster och till sist att skapa arbetsmetoder för att bemöta och förebygga digitalt utanförskap.

Det digitala navet byggdes upp av våra systemutvecklare. Det digitala navet är ett skräddarsytt system så att ärendehanteringsprogram kan samspela med övriga system och digitala medarbetare. Ett sätt att ge en väg in för våra invånare, besökare och företagare som har ärenden hos oss.

Idag finns sex e-tjänster helt klara som har någon typ av automation i sig, som bland annat ansökan om fortsatt försörjningsstöd samt ansökan om tillfällig försäljning och torghandel. Vi har även påbörjat arbetet med automationen för e-tjänster som handlar om tomtköer, markköp och skolskjuts.

För att förebygga digitalt utanförskap har vi tagit hjälp av kommunens kommunikationsavdelning. De har tittat över informationstexter och även testat e-tjänster innan de har lanserats. Vi har även fått in synpunkter från användarna som har hjälpt oss.

Hur har invånarna i Tomelilla fått nytta av projektet?
Den stora fördelen är att det blir enklare för våra kommuninvånare att vara i kontakt med kommunen. Vårt tredje mål handlar om att förebygga digitalt utanförskap. Genom ”Digitala hjälpen” stöttar personal från vårt kontaktcenter, Tomelilla direkt, de som behöver vägledning i till exempel e-tjänsten försörjningsstöd. Då får personen hjälp och stöd i hur de gör ansökan själva. Vi ser nu att färre behöver komma till kontaktcentret, eftersom de har lärt sig att göra det själva hemifrån.

Har du några tips och lärdomar till andra aktörer som vill söka finansiering från EU?
Vårt projekt fick ansökan beviljad för att det var nytänkande. Det var något nytt att testa ett digitalt nav som var helt skräddarsytt. Ett av kraven från Europeiska regionala utvecklingsfonden handlar om likabehandling och jämställdhet och därför tog vi stor hänsyn till de som behöver hjälp med digital navigering.

Vad är er digitala framtidsvision för Tomelilla kommun?
Även om projektet tar slut i december kommer vi att fortsätta utveckla systemet och e-tjänsterna. Vi tittar dessutom hela tiden på möjligheter att ansöka om medel från EU för nya projekt!

________________________________________________________

Om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EURF)
Under 2021-2027 stöder den Europeiska regionala utvecklingsfonden investeringar till offentliga och privata organ inom EU-regioner. Fonden ger stöd till både nationella och regionala program som arbetar för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader inom de europeiska regionerna. Fonden stöder investering som ska göra regionerna bland annat mer konkurrenskraftiga, miljövänliga och medborgartillvända.

Läs mer på:
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) | Europeiska kommissionen (europa.eu)

EU-programmet Skåne-Blekinge – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)