EU-finansiering till initiativ kring etisk djurhållning och odling i Lövestad

Två unga som står vid och klappar en häst ute i naturen
Foto: Bhumis Gård

Unga och vuxna som arbetar med tyger

Vi har tidigare berättat om Bhumis vänner i Sjöbo kommun som fått EU-finansiering. Nu har verksamheten ännu en gång fått stöd för sitt volontärarbete där unga engageras i frågor kring hållbarhet, odling och djurhållning. I detta inlägg finns en intervju med Eric Eriksson, Bhumis vänner, samt information om finansiering från Europeiska solidaritetskåren. 

Grattis, ni har fått projektfinansiering från Europeiska solidaritetskåren! Vad har den möjliggjort?
Att ta emot unga vuxna från Europa och ge dem hopp. I en alltmer komplicerad och hotfull värld känner unga ofta ångest och hopplöshet, Genom att få lära sig etisk djurhållning, att odla sin egen mat, producera sin egen energi och bygga sina egna bostäder blir de mindre sårbara och deras subjektiva välbefinnande ökar.

Ung och vuxen som arbetar med garn och stickningDetta är andra gången ni får finansiering. Finns det några lärdomar från förra gången som ni tar med er?
Vara noggrannare vid gallringen av ansökningar och tydligare med  information före ankomst.

Har du några tips till andra aktörer som funderar på att göra en ansökan?
Unga börjar alltmer tröttna på konsumtionssamhället och söker svar bortom det. Se till att det finns ett alternativt tänk och djupare mening bakom projektidén.

Om Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett EU:s program som finansierar volontärprojekt för och med unga, 18-30 år. Det kan både vara på hemmaplan och utomlands. Syftet är att hjälpa unga att engagera sig och visa solidaritet i sådant de tycker är viktigt. Verksamheter kan söka finansiering för att både ta emot och skicka iväg unga volontärer.

I Sverige är det MUCF, Myndigheten för unga och civilrättsfrågor, som fördelar EU-bidragen som finns att söka.

Nästa ansökningsomgång löper fram till 4/10. Läs mer och ansök här >>