Finansiering till kreativa idéer som lyfter EU-frågor

Har du idéer kring hur vi kan stärka diskussionen om EU i Sverige? Kanske med hjälp av ett spel eller debatter? Då kan EU-kommissionens nya initiativ vara något för dig! Nästa vecka, 4/10, är det dags för ett webbinarium som ger mer information om hur du ansöker om bidrag till din idé. 

EU-kommissionens Representation i Sverige ser till att svenska folket känner till vad som händer i EU och blir en aktiv del av diskussionen i Europa. Som ett steg i detta arbete kommer de att finansiera olika kreativa “kommunikations-projekt”. Det finns totalt 150.000 euro att söka.

Vill du veta mer?

Vad? Delta i ett webbinarium för mer info
När: den 4 oktober klockan 15:00-16:00
Var: Teams
Anmälan: Anmäl dig via email till comm-rep-sto-upphandling@ec.europa.eu senast den 3 oktober, så får du vidare information, länk etc.

Projekt som söker ska vara:

 • Nyskapande
 • Göra det enklare för en eller flera målgrupper att diskutera EU-frågor
 • Ha ett tydligt syfte
 • Kunna genomföras inom 12 månader från det att bidraget tilldelats.

Exempel på projekt kan vara:

 • organisation av seminarier
 • debatter
 • utställningar
 • filmproduktioner
 • publikationer
 • digitala utbildningsmaterial
 • poddar
 • spel

Bidraget, som betalas ut som ett engångsbelopp på mellan 10 000 till 50 000 euro, beräknas täcka ca 80% av kostnaderna. Minst 20% av kostnaderna måste alltså samfinansieras från annat håll.

Om du inte har möjlighet att delta den 4/10 för att få information kan du se en inspelning av mötet i efterhand.