EU-finansiering för projekt som stärker innovations­förmågan i Skåne

Har ni idéer för ett projekt där näringsliv och forskning kan samarbeta för att skapa ett mera innovativt Skåne?  Då kan denna ansökan från Tillväxtverket vara något för er. Finansiering är för er som är verksamma i Skåne och Blekinge. I detta inlägg får du en överblick av ansökan. Vi passade även på att ställa några frågor till Tillväxtverkets t.f programansvarig för Skåne-Blekingeprogrammet, Johanna Wahn, för att få reda på mer.

Läs mer om regler och förutsättningar och ansök här. Ansökan öppen 1-15/9 >> 

Några frågor till Johanna Wahn:

Utlysningen som berör innovation och små- och medelstora företag är ny, vad kan du säga om dem?

Det är den första utlysningen i det nya regionalfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2021-2027. Syftet med fonden och programmet är att mobilisera breda grupper av aktörer och medfinansiärer i gemensamma insatser för att lösa samhällsutmaningar. I utlysningen beskrivs vilka satsningar som efterfrågas för att bemöta de behov och utmaningar som man har identifierat. Eftersom det är ett nytt program och det är den första utlysningen är det svårt ge exempel på projekt skulle kunna passa men ett exempel skulle kunna vara om en organisation vill arbeta med att utveckla eller göra labb och testmiljöer tillgängliga för företag. Ett annat exempel skulle kunna vara ett projekt som vill stötta företag i hållbar affärsutveckling

Något särskilt man ska tänka på som företagare?

Utlysningen vänder sig i första hand inte till företag men vi brukar säga att regionalfondens främsta målgrupp är små- och medelstora företag. Nyttan av de satsningar och projekt som pågår ska på ett eller annat sätt tillfalla målgruppen företag. Regionalfonden brukar ge stöd intermediärer tex klusterorganisationer eller Science Parks, som driver projekt för flera företags räkning. För det enskilda företaget som är intresserad av tex ta emot stöd i ett kommande projekt kan det kanske vara klokt vända sig till sin branschorganisation, kommun eller annan offentlig aktör som arbetar med näringsfrågor och föra fram sina behov. För att på så sätt ta vidare dialogen.

Har du något mer tips till den som är intresserad av att söka?

Kontakta alltid oss innan för att stämma av, vi hjälper gärna till och ger tips och råd. Man kan också kontakta Region Skåne och Region Blekinge för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till Region Skåne >>

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets handläggare:

Sammanfattning av utlysningen:

För vem?
Aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar, universitet och högskolor, offentlig sektor. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan alltså inte söka stödet. Tillväxtverket rekommenderar att företag deltar som medsökande eller medfinansiärer, dvs inte i första hand som projektägare.

Hur mycket kan man få?
40 % av projektets totala kostnader. Det finns 76 miljoner i hela ansökningsomgången.

För vad?
Projekt som ansöker till utlysningen ska bidra till utvalda globala mål i Agenda 2030 (Mål 2,3,8,9,11). Det handlar om hur företag och forskningsaktörer kan byta kunskap. Till exempel genom att testa nya metoder och utveckla infrastruktur. Här kan du läsa om tidigare projekt i Skåne-Blekinge för att få inspiration (PDF) >>

Hur ansöker jag?
Ansökan öppen 1-15/9, läs igenom kriterier och regler samt ansök här >>