Så kan EU påverkas av en ny amerikansk president

Bild på EU-flagga och USA:s flagga

Förra lördagen kunde till slut Joe Biden utropas som segrare i det amerikanska presidentvalet efter ett långdraget rösträknande. Trots att Donald Trump vägrar erkänna sig besegrad, så är det den forna vicepresidenten som nu kommer axla rollen som ledare för USA de närmsta fyra åren.

Joe Bidens betonar vikten av demokrati, rättsstaten och grundläggande fri- och rättigheter och är värderingar som USA historiskt sett delar med Europa. Flera europeiska ledare har gratulerat Biden till vinsten i valet.

Europas relation med stormakten på andra sidan Atlanten har varit viktig sedan efterkrigstiden men under Trump-administrationen har det transatlantiska samarbetet varit i gungning med minskat samarbete. Med Biden som USA:s 46:e president ser Europas ledare möjligheten för en djupare internationell samverkan.

En av de viktigaste framtidsfrågorna är den om klimatet. Det såg mörkt ut att nå en gemensam lösning när USA lämnade Parisavtalet under Trumps administration men Joe Biden har uttryckt en begäran att åter gå med i klimatavtalet, vars mål är försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C. Från EU:s håll är det en god nyhet att en stormakt som USA förhåller sig positivt inställd till en grön omställning.

Handeln mellan EU och USA utgör en tredjedel av världshandeln och är en av EU:s viktigaste handelspartners. Ett gemensamt frihandelsavtal mellan de två unionerna var på gång innan Trump la förhandlingar på is. Förhoppningarna är nu att förhandlingarna ska återupptas med en president som ser EU som en partner och inte en handelspolitisk ”fiende”.

Även Covid-pandemin och kampen för att finna ett vaccin kommer att påverkas av presidentbytet. USA är den största bidragsgivaren till världshälsoorganisationen WHO, som arbetar hårt med att framställa ett vaccin. Trump ville lämna denna internationella institution men Biden tar pandemin på djupaste allvar och vill fortsätta samarbetet.

Även om det fortfarande finns områden där EU och USA kommer ha svårt att komma överens så är det positivt för EU med en president som öppnar upp för kompanjonskap och framtida samarbeten.

Joe Biden svärs in som president den 20 januari nästa år.