Europa Direkt Sydskåne på strategikonferens med EU-kommissionen

Representanter från olika Europa Direkt-kontor
Representation från Europa Direktkontor i Sverige, Danmark, Frankrike, Portugal, Nederländerna, Finland, Irland och Luxemburg.

24-25 maj var Europa Direkt Sydskåne på uppdrag i Amsterdam. EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation höll i den årliga strategikonferensen med Europa Direkt kontor i Europa. Vi diskuterade bl.a. deltagandedemokrati, energiomställning och säkerhetsfrågor inför Europaparlamentsvalet 2024. Det var ett av de tillfällen då Europa Direkt Sydskåne kan berätta för EU-kommissionen om Sydöstra Skånes specifika behov och utmaningar, visa hur vi jobbar och inspirera andra, samt där vi kan hämta hem information för att stötta vår region att ligga i framkant.

Det är krig i Europa, demokratin hotas, inflationen rusar, energipriserna har skenat och vi känner fortfarande av efterverkningarna av pandemin. Inte sedan andra världskriget har Europa stått inför lika stora utmaningar som nu. Inför dessa utmaningar behöver vi stå enade, starka tillsammans. Därför är nästa års val viktigare än någonsin. Valet där du som europeisk medborgare väljer vem som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Detta är inte bara ett val för att välja en kandidat som står för det du tror på, det är även ett val för att visa att du tror på demokratin.

På plats i Amsterdam fanns representation från drygt 150 Europa Direktkontor (ED) från Sverige, Danmark, Frankrike, Portugal, Nederländerna, Finland, Irland och Luxemburg. Övriga EU-länders representanter träffas vid två andra tillfällen. Under dessa dagar fick olika kontor berätta om sina utmaningar och lösningar för att inspirera andra. Det lyftes flera spännande exempel på hur EU:s möjligheter kan nå ut till medborgarna. Allt från konstvykort för att sprida information om demokrati till escape-games för att visa skolelever möjligheter med söka finansiering för projekt och utbyten i EU.

På scen fanns ett pärlband av spännande talare som även debatterade, tog del av Europa Direkt kontorens input och svarade på frågor. Bland annat:

  • Richard Kühnel, Direktör, Generaldirektoratet för kommunikation, EU-kommissionen.
  • Stephen Clark, Direktör, Generaldirektoratet för kommunikation, Europaparlamentet.
  • Alessandro Giordani, Enhetschef på Generaldirektoratet för kommunikation. EU-kommissionen.
  • Jens Mester, Enhetschef på Generaldirektoratet för kommunikation. EU-kommissionen.
  • Tanja Rudolf, Rådgivare, Generaldirektoratet för kommunikation, Europaparlamentet.

Ett ämne som lyftes var ”deltagandedemokrati” – hur medborgare blir en aktiv del i att påverka även mellan valen. Ett exempel på det var den digitala plattformen ”Konferensen om Europas framtid” Konferensen om Europas framtid där drygt 5 miljoner människor deltog i olika diskussioner kring hur Europas framtid ska se ut. Nu ska EU-institutionerna följa upp de 49 förslag (som består av 325 konkreta åtgärder) som medborgarna har tagit fram och se hur de kommer att påverka hur EU:s politik ritas upp.

Det talades även om viktiga initiativ inom EU som ska stärka medlemsländerna och att skapa en bättre framtid för oss alla:

Ännu ett viktigt område som lyftes, som inte minst är relevant inför valet, var arbetet mot fejk news . Att felaktig information sprids, tex. via sociala media, är ett hot mot demokratin. Något alla Europa Direkt-kontor uppmanas vara observanta på. EU-kommissionen arbetar med material för att motverka fejk news. Något som sedan de olika ED-kontoren kan anpassa och sprida vidare i sina kanaler.

Nu laddar Europa Direkt Sydskåne för ett intensivt år fram till valet med spännande evenemang för demokratisk delaktighet. Vi fortsätter som tidigare med rådgivning och att göra aktiviteter för att få EU-medel i den skånska myllan och öka tillväxten för Sydöstra Skåne.