Min praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne!

Jag är Hanna Eneroth och jag påbörjade mina studier inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Universitet år 2020. Med examen den 1 juni 2023 har jag haft möjligheten att genomgå en praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne under vårterminen. Denna praktikperiod har erbjudit mig en unik möjlighet att tillämpa och vidareutveckla mina kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap i en professionell arbetsmiljö.

Under min praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne har jag haft möjlighet att praktisera som kommunikatör, göra föreläsningar i skolor och även utföra administrativa uppgifter. Genom denna erfarenhet har jag utvecklat en omfattande samling kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation, målgruppsanpassat arbete och informationsförmedling. I detta inlägg berättar jag mer om de kunskaper och färdigheter som jag fått under min praktik.

Under min praktik har jag fått prova på flera olika arbetsuppgifter. Det har varit allt ifrån att skriva utkast på artiklar till att hålla i föreläsningar för gymnasiet om EU:s möjligheter.

Mitt sätt att skriva har förbättrats avsevärt genom mitt arbete att samproducera tydliga och övertygande texter som artiklar, nyhetsbrev och innehåll för olika sociala medieplattformar. Jag har även lärt mig att anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler för att maximera dess effektivitet. Europa Direkt Sydskåne har flera olika sociala kanaler där vi pratar med olika målgrupper.

En central del av mina arbetsuppgifter har handlat om presentationer, briefing av kollegor samt att – som del av teamet – företräda verksamheten vid möten och evenemang. Det har utvecklat min förmåga att framföra tydliga och övertygande budskap och att känna mig bekväm att tala inför publik.

Min kunskap om digital kommunikation har ökat genom arbete med olika verktyg och plattformar inom sociala media, webb och nyhetsbrev. Jag har även tagit fram quiz och interaktiva moment som mentimeter i olika presentationer.

Den visuella kommunikationen har varit en betydelsefull del av min praktikupplevelse. Med bakgrund av min utbildning inom grafisk design och interaktionsdesign har jag haft möjlighet att använda mina kunskaper. Jag har fått erfarenhet av grafisk design och att editera foto. Jag har utvecklat min förmåga att skapa tilltalande och engagerande budskap med hjälp av visuell kommunikation. Detta då jag bland annat hjälpt till att ta fram inbjudningar till våra event och editerat bilder för våra sociala kanaler.

Min analytiska förmåga har också stärkts under min praktikperiod. Jag har lärt mig att utvärdera kommunikationens effektivitet och resultat och hur den kan göras bättre.

Sammanfattningsvis har min praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne gett mig en bred kunskapsbas och utvecklat mina färdigheter inom kommunikation och informationsförmedling. Varje individuell erfarenhet och ansvarsområde har bidragit till min personliga och professionella tillväxt, och jag är tacksam för den handledning och det stöd jag har fått från mina kollegor på Europa Direkt Sydskåne.