Sök EU-finansiering för din innovation!

Nu kan små och medelstora företag, samt icke vinstdrivande organisationer, söka planeringsbidrag från Region Skåne. Ett så kallat ”EU-kort”. Det här bidraget ska göra det lättare för skånska aktörer att ta del av EU:s forskning- och innovationsprogram a.

Horisont Europa är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation. Den har en budget på 95,5 miljarder euro för perioden 2021–2027.

Tanken med dessa EU-kort är att ge ett tidigt stöd för att kunna planera och ta fram ansökningar till samarbetsprojekt inom Horisont Europa – från Skåne. Ett projekt ska involvera aktörer från olika länder och sektorer. Projekten ska bidra till att öka konkurrenskraften i det skånska näringslivet.

Projekt ska bidra till utvecklingen inom något eller några av dessa områden som är framtagna av Forskning och Innovationsrådet i Skåne:

  1. Tech
  2. Life science och hälsa
  3. Livsmedel
  4. Avancerade material och tillverkningsindustri
  5. Smarta hållbara städer
  6. ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Skicka en intresseanmälan och läs mer om kriterier för ansökan – senast 15 juni >>

Vad händer efter att jag skickat in?

En handläggare från Region Skåne kontaktar dig för att gå genom din intresseanmälan och få mer information om projektet. Om ansökan uppfyller kriterierna kan du gå vidare med en formell ansökan. Beräknad tid från anmälan till beviljning, om allt underlag är komplett, är cirka 4 veckor.