Europaparlamentet vill stärka reparationsrätten

Hand som trycker på smartphone

Tidigare under året skrev vi om medborgarinitiativet ”Right to Repair” som drev frågan att fler tekniska produkter bör lagas istället för att slängas. Dessa åtgärder finns redan för tvättmaskiner, tv-apparater m.m men initiativet vill att EU även ska inkludera mobiltelefoner, surfplattor och datorer i sin arbetsplan för ekodesign.

I en undersökning gjord av Eurobarometer vill 77 % av EU:s medborgare hellre reparera sina apparater än att få dem ersatta, och nästan 80 % anser att tillverkarna ska göra det mer lättillgängligt att reparera defekta varor och ersätta individuella delar.

Europaparlamentet har nu diskuterat frågan och kommit överens om att få fram en rätt till reparation som täcker fler produkter. Det är en del av målet att skapa en mer hållbar inre marknad för både företagare och konsumenter.

Kravet syftar på att man ska få kunna få sin trasiga mobiltelefon reparerad istället för att den ersätts med en ny. Produkter och tjänster bör också märkas i enlighet med deras förväntade livslängd, t.ex. med en slitagemätare. Med dessa åtgärder vill parlamentet göra det mer attraktivt med reparationer istället för att byta ut tekniska produkter.

Utöver reparationskraven så vill man se ett större stöd till andrahandsmarknader, satsningar på mer hållbara produkter och bekämpa varor som avsiktligen har en kortare livslängd. Ett annat krav som Europaparlamentet har är att införa gemensamma mobilladdare för hela EU-regionen, i syfte att minska mängden elektroniskt avfall. Det skulle även underlätta för resenärer, när reserestriktionerna lyfts.

Förslaget var en uppmananande omröstning som nu ska tas upp i kommissionen för att ses om det ska stiftas till ett lagförslag.

Är du intresserad av medborgarinitiativ eller vill få din åsikt hörd så kan du se våran distanskonferens från i höstas om direktdemokratiska instrument inom EU.