Webinarium: EU:s framtid

Världen

I år är det 25 år sedan Sverige, Österrike och Finland gick med i EU. För att uppmärksamma jubileet så sände Europaparlamentets svenska Facebooksida, tillsammans med Österrike och Finland, ett webbinarium där EU:s framtid diskuterades under temat Together EU. Med på webbinariet var svenska Arba Kokalari (M), finska Alviina Alametsä och österrikiska Andreas Schieder och temat var EU:s säkerhet.

Arba anser att EU måste vara en tydlig förebild när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och klimatet, och hoppas i framtiden se tullfria internationella avtal när det kommer till gröna varor. Internationella samarbeten och handel skapar fred, framhävde Arba och pekar på EU som ett fredsbevarande projekt där just fri handel har varit en av grundstenarna.

Dock påpekade Arba att det skadar EU:s trovärdighet när länder inom EU inte respekterar demokrati och rättsstatsprinciperna. Arba menar att det blir problematiskt när ett av våra kriterier för samarbeten och finansiell hjälp med länder utanför EU är att de ska ha en fungerande rättsstat när länder innanför EU inte har det.

Andreas höll med Arba. Det var EU som definierade mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, det är ohållbart att det finns medlemsländer som inte följer dessa. Andreas fortsatte med att säga att EU behöver införa s.k. kvalificerad majoritet när det gäller omröstning som berör mänskliga rättigheter, vilket också gör så att EU kan agera snabbare. Som exempel tog Andreas upp röstningen om sanktioner mot Belarus. Europaparlamentet hade redan röstat igenom sanktionerna mot Belarus regering men den cypriotiska utrikesministern i Rådet satte sig emot, vilket gjorde att det tog tid.

Alviina höll med Andreas och Arba om att EU måste stå upp för våra värderingar och bli bättre på att införa sanktioner när det sker brott mot mänskliga rättigheter innanför EU:s gränser. Alviina såg också ljust på framtiden efter det amerikanska valet, framförallt eftersom Biden vill återinträda i Parisavtalet och internationella organisationer som WHO. Även om Alviina poängterade att Joe Biden såklart först kommer se till USA:s intressen, så tror Alviina att vi kommer se ett starkare samarbete mellan USA och EU i framtiden.

Arba ser hoppfullt på framtiden då EU håller på att utveckla ett strategiskt ramverk som ska definiera EU:s gemensamma hot och hur dessa ska hanteras. Arba menade att det såklart finns specifika hot mot specifika medlemsländer, men om EU som union kan komma överens om gemensamma hot så kan dessa hanteras på ett mer effektivt sätt och kommer skapa ett starkare och säkrare EU.

Detta var det första webbinariumet av tre där ovannämnda medlemsländer diskuterade EU:s framtid. Nästa webbinarium sänds den fjärde december. Se dagens livestream här