Har du en idé som kan bidra till en mer cirkulär ekonomi?

Du som har en projektidé som kan bidra till en mera hållbar resursanvändning och en mera cirkulär ekonomi, se hit! Hos innovationsprogrammet RE:Source kan du nu ansöka om upp till 8 miljoner kronor i stöd innan 14/3.

Vem kan få stödet och vad finns det för krav?

Alla typer av organisationer med varierande projektidéer från olika branscher har rätt att ansöka om stödet. Detta kan handla om forskningsinstitutioner, universitet, industriföretag, leverantörer, organisationer inom den offentliga sektorn m.fl.

Syftet med programmet är att ta fram innovationer som ska bidrar till en cirkulär ekonomi och en hållbar resursanvändning. Med resurser menas fysiska resurser som exempelvis:

  • Material
  • Livsmedel
  • Byggnader
  • Komponenter
  • Produkter
  • Infrastruktur

Initiativet uppmuntrar att  aktörer som själva har nytta av lösningen och ska sprida resultaten ingår i projektgruppen. Utlysningen omfattar totalt cirka 45 miljoner kronor.

Hur ansöker du?

I din ansökan måste du förtydliga hur projektets resultat kommer att bidra till utlysningens prioriteringar/fokusområden. Du förväntas även redogöra för projektets ekonomiska potential och när i tid det kan börja ge effekt.

Läs mer om ansökan här >>

Vill du ha hjälp med ansökan? Här kan du läsa en guide >>

Det finns även en inspelad video från när utlysningen presenterades som du kan se här >>

När ansöker du?

Deadline för anmälan är den 14 mars 2022. Antagningsbesked sker under juni och den tidigaste projektstarten äger rum i augusti.

För mer information och vid övriga frågor kontakta följande personer:

Innovationsledare för RE:Source
Klas Cullbrand
Telefon: 0737-188669
E-post: klas.cullbrand@resource-sip.se

Utlysningsansvarig Energimyndigheten                                                                              Jenny Köhler
Telefon: 016-542 06 40
E-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se

RE:Source är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Forma.