EU:s nya kemikaliestrategi

exprimentI år lade EU-kommissionen fram ett förslag om en ny strategi som ska ersätta den befintliga strategin, REACH. Den nya kemikaliestrategin har blivit framtagen under ungefär 8 år och nu har EU-kommissionen lagt fram ett förslag som Europaparlamentet och Ministerrådet kommer rösta om. Nu i veckan har både SIEPS och Europaparlamentets svenska FB-sida hållit i seminarium och bjudit in experter för att diskutera såväl den nya som den gamla kemikaliestrategin.

REACH, den nuvarande kemikaliestrategin, innehåller bland annat världens största kunskapsbas om kemikalier, cirka 22 500 ämnen finns registrerade i REACHs databas, tillsammans med 6 700 regleringar som gäller i EU:s 27 länder. Per Ängkvist från kemikalieinspektionen säger att det är tack vare EU-samarbetet som REACH har kunnat bli så stor, det hade inte gått för en enskild nation att skapa den kunskapsbas. Sverige har även varit ett av de länder som lett arbetet framåt. När vi gick med i EU hade Sverige redan en egen kemikalieinspektion, bildad 1986, och Sverige låg i framkant när det gällde kemikaliehantering. Det fanns en viss rädsla om att Sverige skulle behöva sänka sin standard för att tillmötesgå EU:s standard. Men Mats Engström, senior rådgivare på SIEP och som tagit fram rapporten Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier, menar att så inte är fallet. Tvärtom så höjde EU generellt sin standard och utvecklade sin lagstiftning till vad som så småningom skulle bli REACH.

Den nya kemikaliestrategin är en del av den klimatomställning vi har framför oss för att bli den första klimatneutrala kontinenten till år 2015, som är ett av målen i Den Gröna Given och målet med den nya kemikaliestrategin är en giftfri miljö och bättre hälsa. Många kemikalier påverkar både miljön och våra kroppar negativt och EU:s kemikalieindustri är den 4:e största industrin i EU, det är viktigt att industrin är säker för oss och för miljön. Ska vi också slå om till en mer cirkulär ekonomi, vilket är ett ytterligare mål i Den Gröna Given, så måste vi våra varor vara säkra för återvinning. Det är dock viktigt att veta att alla kemikalier inte är farliga för oss.

En omställning till grön ekonomin kan låta oroväckande. Det finns kanske en oro för att vår tillväxt ska avta. Men faktum är att det går att kombinera. Mellan 1990 och 2018 minskade våra växthusutsläpp med 23 %, samtidigt som vår ekonomi växte med 61 %. Även REACH har bidragit positivt till vår ekonomi. EU-kommissionen räknade ut att REACH ungefär har kostat 5 miljarder euro att implementera under 11 år, men vinster för samhället och hälsovinsterna uppgår till 100 miljarder euro. För miljöns skull, för folkhälsans skull och även för ekonomin skulle har REACH varit en vinst och den nya strategin ska göra ännu mer för folkhälsan och för miljön.

Se veckans seminarium här och här och ta även del av Den gröna given och rapporten.