Sök EU-finansiering till projekt som hjälper området Öresund-Kattegat-Skagerak!

Har du en projektidé som kan hjälpa till att lösa de utmaningar som området Öresund-Kattegat-Skagerrak står inför? Kanske inom innovation eller grön omställning? Behöver ditt projekt medfinansiering? Vill du arbeta gränsöverskridande med Danmark och Norge? Då kan denna ansökan passa ert projekt!

Ansök innan 17 februari.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar EU-projekt över gränsen i södra Skandinavien. Nu är det dags att söka för projekt inom följande områden:

  • Innovation och entreprenörskap: Det övergripande målet för insatsområdet är att stärka den globala konkurrenskraften och skapa gränsregionalt mervärde för företag. Visionen är att Öresund-Kattegat-Skagerrak ska år 2030 präglas av forskningsmiljöer, innovativa företag och digitalisering.
  • Grön omställning: Insatsområdet ska bidra till EU-målet om den första klimatneutrala kontinenten 2050 genom att främja användningen av förnybar energi, övergången till en cirkulär ekonomi och förebygger klimatutmaningar som området utsätts för.
  • Transport och mobilitet: Projektet ska bidra till det specifika målet att utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet genom att främja ett gränsregionalt transportsystem.
  • Gränslös arbetsmarknad: Insatsområdets fokus ligger på insatser som exempelvis stärka det gränsregionala samarbetet och attrahera samt behålla rätt kompetens.

För vem?

  • Offentliga och privata aktörer kan söka stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.
  • Det ska ske ett sammarbete över gränsen, minst två partner ska kommafrån olika länder.
  • Det behöver finnas kompetens för relevanta roller som projektledning, ekonomi och kommunikation i projektet.

För vad och hur mycket?

Du kan söka finansiering till förprojekt och huvudprojekt. Finansiering till förprojekt kan tex vara att vidareutveckla en idé kring analyser och studier eller uppbyggandet av ett projektpartnerskap. Upp till 60% av den totalt budgeten kan finanserias av ansökan. Resterande 40% måste projektet medfinansiera genom offentliga eller privata medel.

Ansökningsseminarium

Har du frågor kring hur ansökansformuläret ska besvaras eller hur budgetbilagan fylls i? Kontakta projektrådgivare Ida Elsing för frågor och för tillgång till ansökningsseminariet. ida@interreg-oks.eu

Läs mer och ansök online via e-tjänsten på Interreg hemsida här >>