Höj din röst för ditt Europa – ny digital plattform

Det är snart EU-val. Ett tillfälle för dig som bor i Sydöstra Skåne att påverka den politik som kommer att påverka din kommuns arbete framöver. Det kan handla om vilken typ av finansiering som kommer till din region eller vilka lagar som kommer att gälla. Att rösta är ett sätt att lyfta det du tycker är viktigt, en annan är att delta i debatt inom de områden du brinner för på “Medborgarnas deltagarplattform”. Tack vare realtid-översättning kan du prata med alla andra EU-medborgare! Första ämnet som ska diskuteras är energieffektivisering.

Att delta i plattformen är ett sätt att lyfta upp de områden som du tycker är viktiga för din region. Kanske tycker du att infrastruktur på landsbygden är viktigt. EU har redan bidragit med strax över 120 miljoner kronor för att bygga ut fiber i Sydöstra Skåne, vad tycker du mer behövs? EU har finansierat projekt inom fiskeindustrin med cirka tre miljoner i Sydöstra Skåne för att skapa fler arbetstillfällen och mer hållbart fiske. Har du tankar kring hur hållbarhet kan ökas inom andra områden i vår region med hjälp av EU-stöd – berätta om det!

Tack vare realtidsöversättning kan du delta på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk och engagera dig med andra EU-medborgare. Nu kan vi bygga Europa tillsammans! EU-kommissionen skapade plattformen för att medborgare runt om i Europa har efterfrågat ett sådant verktyg.

Första ämnet som diskuteras på plattformen kommer att handla om energieffektivisering – men det kommer många fler! Efter att allmänheten fått säga sitt går deras input vidare till paneler av 150 slumpmässigt utvalda personer. Dessa ska spegla EU:s mångfald och särskilt företräda de unga. Dessa paneler skickar sedan vidare rekommendationer om viktiga EU-frågor som påverkar oss alla så att det kan bli politiska åtgärder.

Läs mer, registrera dig och börja delta i debatten!