Hur skapar EU renare miljö i Sydöstra Skåne?

Kanske har du promenerat längst med kusten på Österlen och sett plastbestick i sanden,  gått över torget i din by och sett fimpar på marken eller fått ett tuggummi under skon. Det kan komma att förändras framöver – tack vare EU.

Beslut som tas på EU-nivå påverkar våra Skånska kommuner – som direktivet kring användning av plast. Nu anpassas de svenska lagarna att följa övriga EU mot en grönare framtid. Plast i miljön är ett stort problem som påverkar såväl människor, djur och natur.

Redan 2019 tog EU beslut om ett nytt direktiv för att minska plast i havet – ”engångsplastdirektivet”.  Sedan fick medlemsländerna fram till 2021 på sig att ändra nationell lagstiftning. Direktivet innebar bland annat att engångsbestick, sugrör och tallrikar i plast förbjuds.

Här kan du läsa mer om direktivet: Riktlinjer för tillämpningen av reglerna om engångsplast (europa.eu)

Inga fler fimpar i naturen!

En annan viktig fråga är att stoppa att cigarrettfilter, som är gjort av en slags plast, hamnar i vår natur. En nationell skräpmätning visade att varje år slängs det cirka 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige.

Den 22 september i år skedde en ändring i miljöbalken, utifrån EU:s direktiv, som gör att nedskräpning av fimpar, tuggummi och snusprillor blir straffbart i Sverige. Lagen kommer att börja gälla den 1 januari 2022 och böteslappen kommer att hamna på 800 kronor.

Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö lokalt, nationellt och globalt!