“Sådd-finansiering” – förfinansiering för att ta fram en projektidé och utveckla partnerskap

Interreg South Baltic ett gränsregionalt program som sedan 2007 arbetar för att skapa ett samarbete mellan regionala och lokala aktörer i vad som räknas som South Baltic området.

De länder som kan delta är Sverige, Tyskland, Polen, Danmark och Litauen. I varje land finns specifika regioner som kan delta i programmet. I Sverige är det Kalmar, Blekinge, Skåne och Kronoberg.

Vem kan söka?

  • Offentliga organisationer
  • Kommunala bolag, handelskammare
  • Utbildnings- och forskningssektorn
  •  Ideella sektorn etc.

Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.

Prioriteringsområden

Som förberedelse för programperioden 2021 till 2027 har fyra prioritetsområden föreslagits. Alla har de som mål att öka hållbar tillväxt i South Baltic-området. I början av 2022 förväntas de överlämnas till kommissionen för ett slutligt godkännande. Dessa är:

  • Innovation – Ökad innovationskapacitet som stärker både blå och grön ekonomi i södra Östersjön
  • Hållbarhet – Ta tillvara på södra Östersjöområdets miljö- och kulturpotential för att generera blå och grön tillväxt
  • Attraktivitet – Främja en hållbar tillväxt av besöksnäringen
  • Aktivitet – förbättra kapaciteten till gränsregionalt samarbete

Finansiering för att ta fram en projekt-idé

Just nu finns det en finansieringsmöjlighet för dig som har en projekt-idé som du tror skulle kunna passa för Interreg South Baltic programmet. Finansieringshjälpen sådd-finansiering (seed-money) ger dig en förfinansiering för att genomföra större projekt. Sådd-finansieringen gör att du kan förbereda din projektansökning inför ansökan 2022.

Sådd-finansieringen ger dig högst 4 månader för att arbeta med potentiella samarbetspartners, utveckla din projektidé och ta fram ett koncept. Tidigaste projektstart är 7 Februari 2022 och avslut ska ske senast den 31 oktober 2022.

Exempel på projekt som fått sådd-finansiering

Vi på Europa Direkt Sydskåne pratade med projektledaren Lina Lindell som är projektledare för projektet ”Guidelines for good practices & promotions” som har fått sådd-finansiering. De vill introducera ett koncept för välbefinnande inom turismsektorn. Detta hållbarhetskoncept handlar både om individer och om samhället i stort.

Linnéuniversitetet är ”leader” och driver projektet framåt, men det finns även ett stort antal samarbetspartners från samtliga godkända länder inom South Baltic programmet. Samarbetspartnerna har utökats och universitet i Florence, Nantes och Birmingham är nu också med i projektet och där kommer fokus läggas på att hitta gemensamma forskningsområden och ge möjligheter till studentutbyte mellan universiteten.

”Sådd-finansieringen lade grunden för hela projektet. Det betydde jättemycket, framförallt möjligheten att få träffa varandra fysiskt. Finansieringen ger en mobilitet, och det är viktigt för att kunna skapa en nära kontakt med partners man samarbetar med”, säger Lina Lindell.

Ett annat projekt som fått seed-funding, och som är koordinerat av Trelleborgs kommun, är Wetlands, Algae, Biogas (WAB). Detta projekt utforskar möjligheten att producera biogas med hjälp av tång och strandgjutningar.

Informationsträffar

Behöver du stöd i din ansökan? Delta på de svenska kontaktnodernas träffar varje fredag mellan kl. 08.30-09.30. Träffarna pågår till och med den 5 November 2021, då även utlysningen för sådd-finansieringen stänger.

På dessa träffar får du gärna ange namn, organisation och möjligen ämne för din projektidé i kommentarsfältet när du anslutit till mötet. Klicka här för att ansluta till mötet >>

Du har även möjlighet att kontakta ett programsekretariat direkt kring din projektidé. Läs mer här >>

För mer information om finansiering och ansökan se South Baltic hemsida >>