Några ord från Louise om sin praktik under våren

Louise Bergman läser ett mastersprogram på Lunds universitet inom Välfärdspolitik och administration och har precis genomfört sin praktik under tio veckor på Europa Direkt Sydskåne. En vår fyllt av aktiviteter och evenemang! Här är några ord från Louise om sin praktikperiod och en avslutande artikel om hur EU:s beslut kan påverka den svenska välfärdens personal inom vård och omsorg genom att undersöka vilken inverkan komptenspakten och arbetstidsdirektivet har. 

Vad har du fått göra under din praktikperiod på Europa Direkt Sydskåne?Praktiken har fokuserat mycket på det kommande EU-valet. Vi har fått träffa förstagångsväljarna på alla gymnasieskolor i sydöstra Skåne. Vi har anordnat en EU-valfestival där kandiderande EU-parlamentariker har fått debattera. Dessutom har vi jobbat mycket med sociala medier, där vi har spridit information om EU-valet.

Vad tyckte du var roligast och mest lärorikt?
Europa Direkts nätverksmöte på Europahuset i Stockholm tyckte jag var väldigt roligt eftersom jag träffade så mycket nya människor och fick lyssna på intressanta föreläsningar om EU. Det var en bra introduktion på praktiken eftersom det gav en stor förståelse för vad praktiken skulle innebära. Jag tyckte det var roligt att få träffa kollegorna från de andra Europa Direkt kontoren i Sverige och höra vad om deras kommande event inför EU-valet.

Är det något du gjort under din praktik som du aldrig gjort tidigare?
Jag har aldrig tidigare föreläst för så många olika typer av målgrupper som exempelvis; gymnasielever, pensionärer och nu senast för nunnorna på Mariavalls kloster. Jag har inte heller tidigare haft någon erfarenhet av kommunikationsarbete, vilket var väldigt roligt och lärorikt.

Skulle en EU-karriär vara något för dig i framtiden?
Efter att jag har gjort praktik på Europa Direkt Sydskåne har jag blivit mer och mer intresserad av en EU karriär. Dels för att jag har fått större förståelse för vad det innebär men också efter att ha lyssnat på seminariet som vi anordnade på Eu(RO)vision-Day i Malmö, där personer som jobbar på en EU-institution fick berätta mer om vägen dit.

Som avslut på praktikperioden har Louise skrivit en artikel om EU:s inverkan på den svenska välfärdens personal inom vård och omsorg. Europa Direkt Sydskånes seminarium om kompetensförsörjning bidrog till Louises intresse för kompetensförsörjning, något som går i linje med hennes masterutbildning i välfärdspolitik och administration.

Artikel av Louise Bergman EU:s inverkan på den svenska välfärdens vård och omsorgspersonal VT24