Mer ekologiskt i jorden och på borden inom EU

Ekologiskt jordbruk är en viktig del i att producera livsmedel med hög kvalité och låg miljöpåverkan. Detta är något som är centralt i Den gröna given.

Men, hur ska detta gå till? Nu lägger kommissionen fram en handlingsplan för ekologisk jordbruk i EU. Här finns mål som att:

  • 25 % av jordbruksmarker i EU ska vara ekologiska till 2030
  • Det ska skapas en högre efterfrågan på och förtroende för ekologiska produkter
  • Ge finansiellt stöd för att stimulera produktion och bearbetning

Visste du att detaljhandeln för ekologiska produkter har ökat med över 128% under de senaste tio åren? Eller att områden för ekologiskt jordbruk har ökat med nästan 66% under de senaste tio åren? I dagsläget står ekologiskt jordbruk för 8,5% av EU: s totala ”utnyttjade jordbruksareal”.

Läs mer om hur EU-kommission arbetar med dessa frågor här: Organic Action Plan | Europeiska kommissionen >> EU Organic Action Plan