Föreläsningsserie för dig som vill lära dig mer om EU

Den 19:e maj är startskottet för Tillsammans i Europa och Svenska Institutet för Europapolitiska studier (SIEPS) nya föreläsningsserie!

Första delen består av en grundkurs kring vem som gör vad och hur beslut fattas i EU. Du får även veta mer om hur samarbeten har vuxit fram och hur olika EU-institutioner och regelverk ser ut. Detta tillfälle hålls av Lars Niklasson som är forskare i statsvetenskap 14.00-16.00 onsdag den 19:e maj.

Fortsättningskursen, den 25:e maj mellan 14.00-16.00, fokuserar på det folkvalda Europaparlamentet. Vad de gör, hur de gör det och deras relation till andra EU-institutioner och riksdagen. Även denna föreläsning kommer hållas av Lars Niklasson.

Sista delen av utbildningsserien hålls den 2:e juni klockan 14.00-16.00 av Anna Wette Ryde, forskare i juridik och Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap. Denna föreläsning kommer att handla om EU:s beslutsprocess i förhållande till den svenska beslutsprocessen, EU-domstolens roll och hur den europeiska integrationen ser ut.

Anmäl dig här till de olika föreläsningarna >>

Hoppas att vi ses där!