Ny pakt för förändrat migrationssystem i EU

Illustration med siluetter av människor i olika färger

Förra veckan presenterade vår svenska kommissionär Ylva Johansson, tillsammans med vice ordförande Margaritis Schinas, kommissionens nya migration- och asylförslag för EU. Den så kallade ”New Pact for migration and asylum”. Den nya pakten är tänkt att förändra migrationssystemet i grunden och skapa ett gemensamt system för hela EU.

Den nya migrationspakten består av tre huvudpunkter:

  1. Den första punkten är relationer med transitländer och hemländer. En stor del av migrationsbudgeten kommer gå till att fördjupa relationer till länder utanför EU och att hjälpa dem utveckla sina gränskontroller.
  2. Den andra punkten handlar om att effektivisera processerna vid EU:s gränser. Kommissionen föreslår en integrerad gränskontroll för alla personer som olovligt passerat EU:s gränser. Detta innefattar hälsokontroller, identifiering och registrering. Tanken är att på så sätt snabbt kunna hitta de som utgör ett hot mot EU. Efter att alla kontroller är klara hänvisas personen till nästa instans för utredning. Detta kommer att korta ner väntetiden för de som söker asyl.
  3. Den tredje punkten gäller att dela på ansvaret för migration solidariskt mellan medlemsländerna. Margaritis Schinas och Ylva Johansson underströk att solidaritet inte är valbart, det är obligatoriskt. Dock är det viktigt att respektera de olika ländernas möjligheter, poängterade Margaritis Schinas. Därför föreslår EU-kommissionen flera sätt för länderna att dela migrationsansvaret på. Exempelvis att ett land med lågt inflöde av migranter kan betala hemresan för migranter som inte uppfyller flyktingkraven i ett land med högt inflöde. Det kan även handla om omplacering mellan medlemsländer av migranter som uppfyller kraven. Denna typ av omplacering ska länder kunna erbjuda sig för i förväg, som en solidaritetsbank. Alla medlemsländer som ber om solidarisk hjälp ska få det, underströk Ylva Johansson.

För att undvika en framtida kris likt den 2015 och för att kunna hantera alla de konsekvenser krisen orsakade behövs ett gemensamt system. Flyktinglägret Moria är resultatet av ett migrationssystem som inte fungerar, ett icke-system, menade Margaritis Schinas. Ett EU med ett gemensamt migrationssystem ska inte ha läger som Moria, ansåg Ylva Johasson.

Ylva Johansson underströk även att migration är av avgörande betydelse för EU:s utveckling och framtid eftersom vi är en åldrande population och att migration alltid har varit en del av EU. Därför behövs säkra vägar till EU så att de personer som smugglar flyktingar över medelhavet försvinner. Flyktningar som är i behov av skydd ska kunna ta sig till EU på ett säkert sätt.