Nytt EU-förslag för att minska ”greenwashing”

Vi är många som vill se till att det vi köper påverkar miljön så lite som möjligt. Men ibland är det svårt att veta vilka köp som faktiskt är bäst att göra. Detta då företag ibland gör så kallad ”greenwashing” eller ”grönmålning” i sin kommunikation – att de säger att de är miljövänliga utan att nödvändigtvis vara det. Idag finns det 230 olika miljömärkningar i EU. Vi måste kunna lita på en sådan märkning. Nu har EU-kommissionen kommit med ett förslag som ska göra det enklare för oss konsumenter att välja rätt.

En studie från EU kommissionen (2020) visade att 53,3 % av miljöpåståendena bakom märkningarna uppfattades som vaga och att det saknades regler för att ta fram miljöpåståenden. Detta gör det svårare för verkligt hållbara företag att konkurrera med de företag som bara säger att de är hållbara utan att egentligen vara det.

Nu har EU-kommissionen antagit ett nytt förslag som kommer att:

  • ge tillförlitlig, jämförbar och kontrollerbar information till konsumenterna.
  • sätta minimikrav för hur miljöpåstående styrks och kommuniceras av företag.
  • begränsa antalet märkningar. Nya offentliga märkningar kommer inte att tillåtas (om de inte tagits fram på EU-nivå).

”Miljöpåståenden förekommer överallt: havsvänliga t-shirtar, koldioxidneutrala bananer, bivänliga juicer, leveranser med 100% koldioxidkompensation osv. Tyvärr görs påståendena alldeles för ofta helt utan underlag eller motivering. Detta möjliggör grönmålning och missgynnar företag som gör verkligt hållbara produkter. Många av EU:s invånare vill bidra till en mer hållbar värld genom sina inköp. De måste kunna lita på de framförda påståendena. Genom detta förslag ger vi konsumenterna försäkringar om att något som säljs som miljövänligt faktiskt också är miljövänligt.” Virginijus Sinkevičius, kommissionär för miljö, hav och fiske – 22/03/2023

Många initiativ för en mera hållbar framtid

Förslaget om att förebygga greenwashing läggs fram tillsammans med ett förslag om att ”reparera mera”. Ett förslag för hållbar konsumtion och cirkulärekonomi. Det har skett många insatser under senare år just kring hur EU ska bli mera hållbart – det arbete som kallas ”den gröna given”. Läs mer om detta arbete här: A European Green Deal (europa.eu)

Vad är nästa steg?

Efter att EU-kommissionen gör ett förslag sätter den vanliga processen igång. Först går förslagen till Europaparlamentet för godkännande och diskussion, sedan är det ministerrådets tur att ge sitt ok. Därefter kan förslagen bli till direktiv och lagar som vi får ta del av här i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens hemsida >>