Reparera mera! Nytt EU-förslag för miljön och din plånbok

Många av oss vill göra det vi kan för att begränsa klimatförändringarna. En sak är att försöka laga något som gått sönder istället för att köpa nytt – tex. en dammsugare, en surfplatta eller en mobiltelefon. Nu har EU-kommissionen kommit med ett förslag som ska underlätta precis det här.

Varje år slängs cirka 30 miljoner ton varor som skulle kunna repareras i EU. Dessa slängda varor genererar 261 miljoner ton växthusgaser. När vi köper nytt istället för att laga beräknas det kostar det oss konsumenter upp mot 12 miljarder euro.

Nu har EU-kommissionen antagit ett nytt förslag som kommer att:

  • göra det enklare och billigare att reparera
  • ge större efterfråga för reparationsbranschen
  • ge tillverkare och försäljare incitament att ta fram mera hållbara affärsmodeller.

”Reparationer är viktiga för att få slut på slit-och-släng-mentaliteten som är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi. Det finns ingen anledning att köpa en helt ny produkt bara för att sladden är trasig eller en ventil slutat fungera. Förra året föreslog vi regler för att se till att varor utformas så att de går att reparera. Idag lägger vi fram ett förslag som ska göra reparation till ett enkelt och attraktivt val för konsumenterna”, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given.

När den lagstadgade garantin fortfarande gäller kommer säljaren att vara skyldig att erbjuda reparation (så länge det inte kostar mer än att köpa nytt.)
Efter att garantin löpt ut kommer det att finnas nya rättigheter och verktyg för konsumenterna som tex:

  • Rätt för konsumenterna att kräva att tillverkarna ska reparera varor (när det är tekniskt möjligt och i enlighet med EU-rätten)
  • Tillverkarna måste informera konsumenterna om vilka varor tillverkarna själva måste reparera.
  • En digital plattform som parar ihop konsumenter, reparatörer och återförsäljare av reparerade varor i området.
  • En europeisk kvalitetsstandard för reparationer

Vad är nästa steg?

Nu kommer Kommissionens förslag att behandlas av Europaparlamentet och Ministerrådet.

Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens hemsida >>