Sök EU-finansiering via Interreg North Sea Region

Bildkälla: Kiviks Musteri

Har du en klimatsmart projektidé? Sök stöd via EU:s samarbetsprogram Interreg North Sea Region. I denna artikel får du även veta mer om projektet BEESPOKE som fått finansiering genom programmet och en av deras partners Kiviks Musteri.

Om Interreg North Sea Region

Interreg North Sea Region är ett europeiskt samarbetsprogram som gör det möjligt att arbeta med gemensamma utmaningar mellan olika länder.

De länder som kan ansöka om stöd via det nya Interreg-programmet VIB (2021-2027) är följande länder: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, och Belgien. Detta omfattar både hela länder och regioner inom andra länder. I Sverige kan följande län ansöka: Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Kronobergs län.

Vem kan söka och vad finns det för krav?

Stödet riktar sig till företag och organisationer. Projektet ska vara kopplat till något av programmets fyra övergripande mål:

  1. Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen
  2. Grön omställning i Nordsjöregionen
  3. Beredskap för klimatförändringar i Nordsjöregionen
  4. Bättre styrning i Nordsjöregionen

Dessa har sedan olika delmål kopplade till sig som projektet måste beröra för att bli antaget inom programmet. Projektet måste alltså matcha med minst en av ovanstående prioriteringar och minst ett av dess delmål.

För att läsa mer om de olika målen och deras delmål, klicka här

Hur ansöker jag?

Förbered dig inför ansökan genom att titta igenom tidigare webbinarium och instruktionsvideos för hur du gör din ansökan. Läs mer här

Om du är intresserad av ansökningsprocessen har Interreg North Sea även en konferens 23-25 maj 2022 där du kan få ytterligare information. Mer info om evenemanget hittar du här

På hemsidan finns dessutom möjlighet att söka samarbetspartners och se vilka projekt som är antagna och söker partners. Läs mer här

Ansökningsdatum och Deadlines

Sista ansökningsdag för småskaliga projekt samt intresseanmälan för större projekt är den 7 mars. De storskaliga projekten är uppdelade i två steg som består av en inlämnad intresseanmälan som först ska bli godkänd innan den fullständiga ansökan kan lämnas in under den andra ansökningsomgången. Större projekt kan även genomföra en direktansökan som inte kräver en intresseanmälan, detta sker den 22 april. 

För mer information om den aktuella ansökningsprocessen läs här

Vilka projekt har tidigare fått finansiering av Interreg North Sea Region?

BEESPOKE är ett exempel på ett internationellt projekt som fått stöd och finansiering av och utförs inom ramen för Interreg-programmets tredje mål som handlar om en hållbar Nordsjöregion.

Det sammanknyter totalt 16 samarbetspartners som alla är lokaliserade inom Nordsjöregionen. Länderna är Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Danmark, Tyskland samt Sverige, och inkluderar allt från beslutfattare, forskningsinstitutioner, rådgivande organ mfl.

Projektet i Nordsjöregionen, som är ett väldigt produktivt jordbruksområde, utvecklades i takt med att främja arbetet med pollinering på grund av regionens låga pollineringspotential och pollineringsminskningar. Men även för att utveckla förbättringen av skördekvalitet och jordbruksinkomster. BEESPOKE strävar efter utvecklingen av bland annat nya produkter och metoder för att utöka pollinatörer genom biotisk pollinering som sker av olika organismer.

Läs mer om BEESPOKE här & här.

Kiviks Musteri är en av BEESPOKES partners och har varit det i drygt ett år. Företagets odlingschef Jan Jensen förklarar att verksamheten valde att gå med i projektet i takt med deras samarbetspartners rekommendationer om projektet.

”Deltagandet har bidragit med mycket kunskap och bra input till våra kommande projekt”, menar Jan Jensen. Han påpekar även att deras deltagande i projektet har ökat en medvetenhet om andra Interregprojekt.

Kiviks musteri arbetar utifrån en hållbarhetssyn och strävar efter att öka kunskap om äpplen och biologisk mångfald för både allmänheten och odlare. Just nu driver de ett antal projekt där BEESPOKE bidragande är väsentligt för deras verksamhet.

Vid övriga frågor?

Har du funderingar och frågor kan du vända dig till nedanstående kontaktpersoner.

Nationella kontaktpersonen i Sverige                                                                                  Robin Stenström                                                                                                                      Robin.stenstrom@vgregion.se                                                                                              +46 7 068 692 80

Project Advisor                                                                                                                     Jesper Jönsson                                                                                                                        Jesper.joensson@northsearegion.eu                                                                                  +45 2135 8923