Tyck till! Samråd för skogsstrategi och livsmedel

Öppet samråd är ett sätt för dig som bor i EU att tycka till om EU:s politik och lagstiftning. Ett sätt för dig att påverka helt enkelt. Vill du läsa mer om vad samråd är och hur det fungerar så kan du här läsa ett inlägg vi gjort tidigare på ämnet.

Öppet samråd om ny skogsstrategi (25/1-19/4)

Den nya skogsstrategin handlar om potentiella mål och åtgärder för Europas skogar. Den är ett led i den europeiska gröna given. Våra skogar har flera viktiga funktioner. Det handlar om bevarandet av biologisk mångfald, minskning- och anpassning av klimatförändringar och luft- och vattenrening. Det handlar även om områden som mat, läkemedel och material. Den nya strategin bygger vidare på EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om detta samrådet

Här hittar du enkäten för att delta

Fakta och mer information om skogsstrategin

Öppet samråd om europeisk mat (15/1 – 9/4)

Det pågår just nu även ett annat öppet samråd och det handlar om livsmedel. Om du är intresserad av dessa frågor och/eller tillhör en organisation som berörs av detta kan du lämna dina synpunkter.  EU skyddar nästan 3400 namn på olika produkter och i systemet för geografiska beteckningar ingår garanterad traditionell specialitet. Detta inkluderar bland annat vår svenska falukorv och hushållsost.

Här kan du läsa mer om detta samråd >>
Här hittar du enkäten för att delta >>