Webbsänt seminarium måndagen 27/4 “EU:s ekonomiska svar på coronakrisen”

Coronaviruset håller på att orsaka en ekonomisk kris i Europa. Hur kan EU med gemensamma insatser dämpa effekterna på tillväxt och sysselsättning i medlemsländerna – och i ett senare skede mobilisera resurser för en återuppbyggnad av Europas ekonomier?

De frågorna besvarar Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Susanne Ackum, fil dr och statsekr i Finansdep under finanskrisen 2008-2009 och Jens Matthiessen, rådgivare på EU-kommissionens representation i Sverige, i ett webbsänt seminarium som direktsänds på EU-kommissionens representation i Sveriges Facebooksida måndagen den 27 april kl. 12.00-12.45.

Datum: 27/04/2020 – 12:00

Plats: EU-kommissionen i Sveriges Facebooksida

Coronavirusets spridning har lett till en nedstängning av stora delar av den europeiska ekonomin. Medlemsländerna upplever till följd stora ekonomiska och sociala påfrestningar, vilka kräver mycket stora statsfinansiella satsningar. EU har agerat genom att besluta om ett antal omfattande gemensamma stödinsatser, bl.a. gemensam finansiering av arbetstidsförkortning (SURE), investeringar i svårt drabbade små och medelstora företag via Europeiska Investeringsbanken, flexiblare användning av EU-budgeten, tillfälliga flexibla regler för statsstöd och full flexibilitet i EU:s budgetregler så att nationella stödinsatser inte hålls tillbaka. Men det kommer att krävas ytterligare gemensamma resurser för att finansiera återhämtning. EU-kommissionen har bl.a. aviserat att en central del i detta blir ett omarbetat förslag till nästa EU-budget.

På EU-toppmötet torsdagen den 23 april kommer dessa frågor att diskuteras och seminariet kommer därför också att analysera toppmötesresultatet.

Webbinariet direktsänds men kan också ses i efterhand.

Text hämtad från EU-kommissionens hemsida