Kick-off för “European Year of Rail”

I år är det “European Year of Rail”- ett initiativ från EU-kommissionen som vi berättat om tidigare. Det är en del i EU:s satsning inom den gröna given för att göra ekonomin grön och hållbar. Målet är att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Måndagen den 29:e mars hölls den officiella kick-offen för initiativet.

European Year of Rail har som syfte att lyfta alla de fördelar som finns med järnvägen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ytterligare syfte är att förbättra och förenkla persontrafiken och att göra det mera attraktivt att välja tåget.

Initiativet ska även verka för en mer hållbar transportsektor som i nuläget står för 25 % av EU:s växthusutsläpp. Av detta står godstransporten på järnvägen endast för 0.4 % av utsläppen. Målet är att fördubbla godstransporter på järnvägarna och tredubbla persontrafiken med höghastighetståg.

Uppmuntran till medborgarna och företag kommer ske via olika projekt, aktiviteter och evenemang som syftar till att lyfta hela Europas järnvägar. En webbplats har tagit fram för lättillgänglig information om detta och se den innovativa järnvägsindustrin, kulturarvet och samhällslivet. Genom att koppla samman företag och människor och skapa betydelse inom hållbar turism och förbindelsen mellan EU-länderna ökar förhoppningsvis intresset för järnvägen.

Missa inte vår webbsändning den 15:e april där vi bjudit in Per J Andersson som är grundare till resetidningen Vagabond för att samtala om hans tågkärlek och resetips! Här kommer vi även att tala om European Year of Rail samt andra tåg-initiativ. Läs mer och anmäl dig här >>