Nya samarbetsmöjligheter mellan EU och USA efter valet

EU USA FlaggaTidigare i höstas skrev vi om det amerikanska valet och EU. Idag på förmiddagen höll EU-kommissionen svenska representation ett seminarium, där relationen mellan EU och USA diskuterades. På seminariet fanns utrikesminister Ann Linde, f.d statsminister Carl Bildt och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, som samtalade digitalt om USA och Joe Biden, som svärs in som USAs nya president den 20:e januari.

Förra veckan föreslog EU-kommissionen en transatlantisk agenda som omfattar fyra områden: hälsa, klimat, handel och teknik samt global säkerhet. Ann Linde poängterade att det som USA gör påverkar hela världen, därför är relationen mellan EU och USA väldigt viktig. EU välkomnar den nya administrationen då Biden tydligt sagt att han vill att USA ska komma tillbaka till Europa och återuppta samarbeten. Biden vill även häva beslutet att gå ur världshälsoorganisationen WHO, ett beslut som togs under Trump-administrationen, något alla tre paneldeltagare poängterade vikten av. Covid-19-pandemin går endast att stoppa om vi gemensamt samarbetar över hela världen. Pandemin kommer inte ta slut förrän alla fått tillgång till vaccin, underströk Christian Danielsson.

Klimatet är också en viktig fråga och faktiskt ett reellt existentiellt hot, och det är en säkerhetsfråga påpekade Ann Linde. Christian Danielsson hoppas på att USA och EU kan kroka arm inför FN:s nästa klimatkonferens i Glasgow 2021 och tillsammans driva övriga makter mot en global grön cirkulärekonomi. Christian påpekade att EU och USA ihop utgör över 40 % av världsekonomin, och att vi tillsammans kan sätta standarden, om vi samarbetar.

Carl Bildt höll med om att EU och USA måste samarbeta om vi ska kunna sätta den internationella standarden. De senaste åren har en global maktförskjutning skett och det har synts, framförallt på den digitala sidan. De mest värdefulla och framgångsrika företagen i världen just nu är digitala start-up företag. Fem av dessa ligger i USA och tre i Kina. Därför, poängterar Carl Bildt, är det viktigt att EU agerar genom att investera i digitalisering. Inom de närmsta åren kommer den globala standarden för cybersäkerhet, AI, datalagar, digital tjänstehandel etc. att utvecklas. EU och USA måste samarbeta för att tillsammans kunna fastställa normen för den digitala tidsåldern, till exempel när det gäller cybersäkerhet, löner och skatter, annars kommer Kina att göra det.

Christian Danielsson berättade att EU-kommissionen nästa vecka kommer presentera två nya direktiv-förslag som rör den digitala tjänstehandeln, Digital Service Directive och Digital Market Directive. Direktiven handlar just om att skapa samarbeten och sätta den globala digitala standarden, så att det främjar våra ekonomier och skyddar våra invånare som kommer jobba med den digitala tjänstesektorn i framtiden.

Vi på Europa Direkt Sydskåne kommer under 2021 att hålla i evenemang om ämnen som just tillväxt och återhämtning, näringslivsutveckling och digitalisering. Exempelvis, hur digitaliseringen kommer påverka våra skånska kommuner. Följ oss här på hemsidan och sociala medier för att hålla koll på vårens agenda. Vi finns här för att svara på dina frågor.

Se dagens seminarium här