Tack och lycka till Richard – praktikant på Europa Direkt Sydskåne

Under hösten har vi haft Richard Sabelberg som praktikant på Europa Direkt Sydskåne. Han läser sin sista termin på Politices kandidatprogrammet på Lunds universitet med inriktning nationalekonomi. Han sökte sig till oss för att testa på att arbeta med EU och att få använda det han lärt sig på universitetet i verkliga situationer. Vi passade på att fråga honom hur han tycker det har gått och låta honom beskriva den spännande rapporten han tagit fram under sin tid hos oss.

Vilken uppgift gjorde dig mest engagerad under din praktik?

Det var när jag fick skriva en makroekonomisk analys om nyttan av EU-finansiering i Sydöstra Skåne. Det har inneburit mycket research och olika kontakter för att hitta relevant statistik om EU-finansierade projekt i vår region. Sedan har jag sammanställt och gjort en analys. Resultatet av mitt arbete har blivit en rapport och en artikel. Jag fick även tillfälle att presentera mitt arbete för Erik von Pistohlkors, chef för avdelningen för ekonomisk och politisk rapportering på EU-kommissionen i Sverige, när han besökte Sydöstra Skåne. Även  kommunledning i Sydöstra Skåne har fått ta del av resultaten.

Vad var det som gjorde den uppgiften extra spännande?

Att jag kunde applicera och använda det jag lärt mig på universitetet kring statistik och nationalekonomi på ett praktiskt sätt. Det gjorde även att jag lärde mig helt nya saker i nationalekonomi. Det var även roligt att göra en sådan sammanställning som jag tror kan användas på flera olika sätt, särskilt eftersom det inte har analyserats så djupgående tidigare.

Var något svårt under praktiken och i så fall vad?

Jag har varit med på många event där vi haft medborgardialog och mött såväl näringsliv, skola och allmänhet. Det har ibland varit svårt att kunna svara på frågor från så olika EU-perspektiv. Då har jag fått fråga en kollega eller be att få återkomma med svar.

Kan du beskriva tre lärdomar du fått från din praktik?

Att arbeta med och få inblick i EU:s institutioner och strukturer. Hur allt fungerar och är uppbyggt.

Jag har förbättrat mina kunskaper inom Excel. Vi hanterar mycket information och kontaktlistor och där har jag fått träna på hur man skapar mera effektiva sorteringar och upplägg.

En annan lärdom är att få träna på att skriva artiklar och texter till sociala media. Hur jag ska formulera mig på olika sätt i olika kanaler. Jag har även fått träna mig i att skriva en rapport som ska läsas av flera olika målgrupper.

 Vad ska du göra nu?

Först ska jag läsa klart min kandidat i statistik. Sedan blir det sommarjobb. Till hösten sätter jag igång att plugga till min master!