Ukraina har fått status som kandidatland till EU

Ukraina har fått status som kandidatland till EU. Detta beviljades av EU-ländernas ledare på Europeiska rådets möte i slutet av juni.

Innan ett land blir antaget som ett officiellt kandidatland måste samtliga EU:s medlemsländer godkänna förslaget. Sedan börjar förhandlingar kring medlemskapet, som till exempel att föra in EU-lagstiftning i landet.

Alla länder i Europa kan ansöka om ett EU-medlemskap om de uppfyller vissa kriterier som att ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, ha ett fungerande rättssystem och att landet antar EU:s lagstiftning.

Läs mer om hur det går till för ett land att gå med i EU >>