Vi höll ett välbesökt Brexit-seminarium i Ystads Gamla Rådhus

Vi höll ett välbesökt Brexit-seminarium i Ystads Gamla Rådhus

Måndagen den 16 december bullade Europa Direkt Sydskåne upp till Brexit – Afternoon Tea i Ystad. Dagens talare var EU-kommissionens chef i Sverige Katarina Areskoug Macarenhas och Brexit-experten Anneli Wengelin,…

Den nya EU-kommissionen har tillträtt

Den nya EU-kommissionen har tillträtt

Den 1 december tillträdde den nya EU-kommissionen. Med 461 röster för, 157 röster emot och  89 nedlagda röster fick Ursula von der Leyen ett starkare initialt mandat än Juncker-kommissionen som…

EU-Temadag i Köpenhamn

EU-Temadag i Köpenhamn

I november åkte Europa Direkt Sydskåne på en EU-temadag till Köpenhamn med studenter, lärare och en representant från Leaders ungdomsprojekt La Source. Vi blev en grupp på drygt tjugofem personer…

EU-Kommissionens årliga EU-övergripande konferens för DG Comm och Europa Direkt

EU-Kommissionens årliga EU-övergripande konferens för DG Comm och Europa Direkt

Den 9-11 oktober samlades EU Kommissionens Generaldirektorat för kommunikation och verksamhetschefer från alla EU:s Europa Direkt kontor i Prag för sin årliga konferens. Syftet var att gå igenom kommissionens politiska riktlinjer…

Sydskånes kommuner och Europa Direkt Sydskåne inspirerar och sprider goda exempel på EU-forum i Stockholm

Sydskånes kommuner och Europa Direkt Sydskåne inspirerar och sprider goda exempel på EU-forum i Stockholm

EU-minister Hans Dahlgren och Regeringskansliet bjuder in till EU-forum onsdag den 23 oktober för att följa upp arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.…

Sydskånskt perspektiv på EU-kommissionens publikationer

Sydskånskt perspektiv på EU-kommissionens publikationer

8-9 oktober var Europa Direkt Sydskånes verksamhetsledare Sveriges delegat till EU-Kommissionens Testing Panel, organiserad av DG Comm. Syftet var att ge rådgivning kring redigering och utveckling av EU-kommissionens publikationer men…

EU-rollspel på Nova Academy i Simrishamn

EU-rollspel på Nova Academy i Simrishamn

Europa Direkt Sydskåne höll under onsdagen 2 oktober föreläsning, EU-workshops och EU-rollspel på Nova Academy i Simrishamn. Det blev pålästa debatter och tuffa förhandlingar mellan de engagerade studenterna som fick…

Påverkas ditt företag av Brexit?

Påverkas ditt företag av Brexit?

Hur påverkar Brexit företag? Om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal, som skulle omfatta en övergångsperiod, kommer landet i tullhänseende att behandlas som ett icke-EU-land från och med utträdesdatumet.…

Hur kan du påverka EU-politiken?

Hur kan du påverka EU-politiken?

EU:s medborgarinitiativ är ett unikt sätt för medborgarna att påverka EU-politiken genom att uppmana kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter beslutar kommissionen om…

Kammaren godkänner ny chef för Europeiska centralbanken

Kammaren godkänner ny chef för Europeiska centralbanken

På tisdagen slog Europaparlamentet fast sin rekommendation om att utse Christine Lagarde som ny ordförande för Europeiska centralbanken (ECB). Europaparlamentets rekommendation godkändes genom en sluten omröstning med 394 ja-röster, 206…