EU-finansiering rustar Sverige med två brandbekämpningsplan

EU-finansiering rustar Sverige med två brandbekämpningsplan

När det inträffar kriser i EU-länder har vi stor nytta av EU:s gemensamma civilskyddmekanism – rescEU. De två planen, som finns på Skavsta flygplats, finansieras genom rescEU. Planen står redo…

Återhämtningsplan efter Corona

Återhämtningsplan efter Corona

Idag, onsdag, presenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett återhämtningspaket, en reviderad EU-budget och ett nytt arbetsprogram inför Europaparlamentet. Det finns flera frågor som behöver lösas framöver, inte minst…

Under våren träffar Europa Direkt Sydskåne elever – på nätet

Under våren träffar Europa Direkt Sydskåne elever – på nätet

Europa Direkt har fått uppdraget av kommunen och EU-kommissionen att stötta lärare i deras demokratiundervisning. Vi har därför tagit fram en föreläsningsserie och rollspel kring EU och demokrati för alla…

Påverka EU genom att delta i samråd

Påverka EU genom att delta i samråd

EU vill lyssna på medborgarna i Europa, det är grunden i demokratin. Genom att lämna dina synpunkter kan du bidra till EU:s politik och lagstiftning. Du kan både lämna synpunkter…

Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

På Tillväxtverkets hemsida kan du hitta information om en utlysning riktad mot ”Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge” Utlysningen kan sökas av en juridisk person, privat- eller offentligrättslig – exempelvis universitet…

Hur tycker du EU ska bekämpa cancer?

Hur tycker du EU ska bekämpa cancer?

Just nu kan du lämna synpunkter på EU-kommissionens europeiska plan för cancerbekämpning. Detta kallas för ”samråd” och är ett sätt för EU att lyssna på sina medborgare och berörda parter.…

Europadagen 2020

Europadagen 2020

I lördags, 9 maj, uppmärksammade vi freden och sammanhållningen i Europa med Europadagen. För 70 år sedan på denna dag, i ett tal i Paris 1950, föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister…

Webbinarier fredagen 8/5 13.30 “Europadagen 2020 – Tillsammans genom krisen”

Webbinarier fredagen 8/5 13.30 “Europadagen 2020 – Tillsammans genom krisen”

Fredagen den 8 maj uppmärksammar EU-kommissionen Europadagen digitalt med tre spännande webbinarier som startar 13.30. Organisatörer är EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet,…

Webbinarum onsdagen 29/4 om europeiska smittskyddsinstitutets (ECDC) uppgifter i Corona-krisen

Webbinarum onsdagen 29/4 om europeiska smittskyddsinstitutets (ECDC) uppgifter i Corona-krisen

På onsdag 11.00-11.45 intervjuas Andrea Ammon, direktör för ECDC, av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. ECDC ger rådgivning till EU:s medlemsländer kring olika åtgärder för att…

Webbsänt seminarium måndagen 27/4 “EU:s ekonomiska svar på coronakrisen”

Webbsänt seminarium måndagen 27/4 “EU:s ekonomiska svar på coronakrisen”

Coronaviruset håller på att orsaka en ekonomisk kris i Europa. Hur kan EU med gemensamma insatser dämpa effekterna på tillväxt och sysselsättning i medlemsländerna – och i ett senare skede…